Zajmujemy się budową sieci szerokopasmowego internetu radiowego.